logo

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i fokus

Vi er hos A/S Botica Entreprise meget bevidste om, at forbedre miljø og arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser, dette gælder både for alle vores underentreprenører og vores ansatte. Vi sikrer os, ved effektiv og synlig byggestyring på alle vores byggepladser at gældende love og krav fra samfundet efterleves og sørger for, at de bliver en integreret del af vores indsats for vores arbejde med bedre miljø og arbejds-miljø.

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

I samarbejde med Carl Bro og BST har vi udviklet et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Systemet bliver dagligt håndteret efter en løbende revideret virksomhedsmanual.

For at kunne udarbejde manualen har vi hos A/S Botica Entreprise udviklet et værktøj, der fokuserer på:

  • Fastlagte procedurer
  • Motiverende arbejdsformer
  • Åben dialog på tværs af faggrænser

Vi bruger derfor dagligt ovenstående når vi arbejder med håndtering af miljø- og arbejdsmiljøforhold. Manualen tager udgangspunkt i de love og regler, der er gældende inden for vores branche. Den er ligeledes tilpasset vores virksomhedskultur. 

I 2000 modtog vi Frederiksberg Kommunes Erhvervspris, som et bevis på vores gode arbejde med vores personalepolitik og arbejdsmiljø. 

A/S Botica Entreprise
Langager 4
2680 Solrød Strand

+45 3322 2550

Grn Smiley

Vi er den 21.09.2015 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået tildelt en grøn smiley