logo

Politik og visioner

A/S Botica Entreprise's politikker

Kommunikation
A/S Botica Entreprise kommunikerer med én stemme, som én virksomhed med én vision og fælles værdier.

Arbejdsmiljø
Arbejdet hos A/S Botica Entreprise skal give livskvalitet og være udviklende, ikke nedslidende. 
Og der skal være plads til alle hos os - også til mennesker med handicap og anden etnisk baggrund end den danske.

Information
A/S Botica Entreprise anvender hensigtsmæssig, førende informationsteknologi med henblik på 
at forbedre samarbejdet og konkurrenceevnen.

Indkøb
A/S Botica Entreprise entrerer og foretager sine indkøb hos stabile og kvalitetsbevidste underentreprenører og anerkendte leverandører.

Antallet af underleverandører / underentreprenører begrænses for at opnå de bedst mulige samarbejdspartnere.

Økonomi
A/S Botica Entreprise aflægger selskabsregnskabet i en ensartet form således, at der kan opnås 
en præcis status for virksomheden og god gennemsigtighed for vore samarbejdspartnere.

A/S Botica Entreprise har standardiseret sine økonomisystemer således, at der sikres en god 
og enkel overskuelighed.

 

A/S Botica Entreprise's Visioner

A/S Botica Entreprises kunder – bygherrer - skal i centrum. Vor produktion og produkter skal indrettes efter kundens behov. Det kræver en tæt og kvalificeret dialog mellem kunder, rådgivere og os.

Byggeriet kan kun udvikles fornuftigt i et aktivt og tillidsfuldt samspil mellem bygherrer, rådgivere, brugere og entreprenører.

Der er imidlertid også behov for mere grundlæggende moderniseringer, dels i form af nye samarbejdsformer mellem byggeriets parter f.eks. i form af partnering.

A/S Botica Entreprise er meget opmærksom på, at informationsteknologien vil få stor indflydelse 
på det fremtidige byggeri. Vi vil gøre kommunikation mellem parterne lettere og herigennem øge produktivitet og kvalitet.

A/S Botica Entreprise vil medvirker til, at kundernes behov og ønsker bliver klargjort, så forventningerne til det færdige projekt kan opfyldes. En god dialog er forudsætningen for et godt resultat.

A/S Botica Entreprise vil gøre sit bedste for at holde branchens anseelse på et højt niveau 
og medvirker til, at omverdenen får en korrekt opfattelse af entreprenørernes arbejdsforhold 
og de vilkår, produktionen foregår under.

A/S Botica Entreprise ønsker en effektiv konkurrence, men det er bedst for alle parter, 
når den foregår på en åben og fair måde.
Og så skal der ikke kun konkurreres på prisen. Konkurrencen skal også omfatte kvalitet, design, holdbarhed, valg af teknologi og miljømæssige forhold.

A/S Botica Entreprise
Langager 4
2680 Solrød Strand

+45 3322 2550