logo

Rungstedvej 1

Tag- og facade renovering

Bygherre: Hørsholm Kommune
Hovedentreprenør: A/S Botica Entreprise
Bygherre Rådgiver: EKAS A/S
Byggeår: 2013/2014
Byggesum: 8,2 mill. excl. moms

Beskrivelse

Totalrenovering af tag med nye tegl, undertag, kvisttag og tagrender. Isolering af tagetage udført delvis indefra, da bygningen grundet sin bevaringsværdighedsgrad ikke måtte skifte udseende i form af hævning af tagflade.

Renoveringen blev udført med en totaloverdækning af bygningen, hvilket skulle vise sig at være en god beslutning, da det hurtigt blev konstateret at tagkonstruktionen havde et omfattende aktivt angreb af husbukke. Stort set hele tagkonstruktionen er enten udskiftet eller forstærket grundet dette, og hele konstruktionen er giftbehandlet.

Bygningens facader er repareret for sætningsskader og kalket, vinduer er renoveret og malet. Materialer og udførelse efter gamle principper med hydrauliske mørtler, kalk og linoliemalinger.

Trods dette omfattende ekstraarbejde efter husbukkeangrebet, blev byggesagen gennemført med kun en måneds forsinkelse i forhold til udbuddet.